Gebelik Belirtileri ?

Bireysel Gebelik BelirtileriOlası Gebelik BelirtileriKesin Gebelik Belirtileri
Menstruasyonun kesilmesi
(Amenore)Bulantı-kusmaSık idrara çıkmaGöğüslerde dolgunluk
ve hassasiyetBebeğin canlılığının
hissedilmesi (Quking)Yorgunluk, halsizlikDeri pigmentasyonuDiş etlerinde hipertrofiLökore (vajinal akıntı)Abdomenin büyümesiKilo artışıKabızlık
Rahimde büyümeRahimde sufl (üfürüm)Rahim kasılmaları
(Braxton-Hicks kontraksionlarıGebelik testinin
pozitif olmasıRahimde görülen
fiziksel değişiklikler
Çocuğun kalp atımlarının duyulmasıBebeğin kısımlarının palpasyonla hissedilmesiBebeğin hareketlerinin gözlenmesiBebeğin ultrasonografide görülmesi

Bireysel Gebelik Belirtileri Amenore: Menstruasyonun (adetin) kesilmesidir. Normal, sağlıklı ve doğurgan çağdaki bir kadın belirli aralıklarla menstruasyon görür. Siklusu düzenli kadınlarda menstruasyonun gecikmesi ya da birden kesilmesi bize gebeliği düşündürür. Fakat amenore sadece gebeliğe işaret eden bir belirti değildir. Duygusal gerilimler, ciddi endokrin sistem hastalıkları, iklim değişiklikleri, anemi gibi kronik hastalıklar, gebe kalmaktan aşırı korkma ya da aşırı gebe kalma isteği gibi nedenlerde amenoreye neden olabilir. Gebelikte amenore, koryonik gonodotropin düzeyinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu hormon gebeliğin erken devrelerinde trofoblastlardan salgılanarak, korpus luteumun gerilemesini önler, böylece endometrium yıkılmaz. Gebe kadınların yüzde 25’i implantasyon zamanında (ki bu devre beklenen menstruasyon zamanına rastlar) hafif kanama geçirebilirler. Bulantı-Kusma: Bulantı ve kusma sık olarak gebeliğin erken dönemlerinde (2.-8. haftalarda) görülür. Bunun nedeni tam olarak bilinme mekle beraber, hormonal düzeydeki ani artışlar sonucu geliştiği düşünülmektedir. Bunun yanında psikolojik nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Genellikle sabahları görüldüğü için sabah hastalığı olarak da adlandırılır.Eğer bulantı ve kusma 1. trimestirden sonra devam ederse (14. haftaya kadar) ve aynı zamanda kadının sağlığını bozacak şekilde sıklaşırsa patolojik olarak tanımlanır ve Hiperemezis Gravidarum olarak adlandırılır.

ilk gebelik belirtileri, adet öncesi gebelik belirtileri, gebelik belirtileri akıntı, gebelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar ?Sık İdrara Çıkma: Gebeliğin erken dönem lerinde, estrojen ve progesteronun etkisiyle pelvik bölgelerde ve mesanede kanlanma artar. Mesanede artan kanlanma nedeni ile hiperemi ve hassasiyet görülür. Bunun yanında büyüyen rahim, mesaneye baskı yaparak kapasitesini azaltır. Her iki durumda gebelikte sık idrara çıkma hissi yaratır. Sık idrara çıkma özellikle ilk ve son trimestirlerde görülür. Rahim 3. aydan sonra pelvis kavitesinden yukarı doğru çıkar ve mesaneye olan baskı azalır. Böylece mesane fonksiyonları normale döner. Gebeliğin son ayında, gülme ya da hapşırma nedeniyle intraabdominal basınç artmasına bağlı idrar atılımının kontrolünde yetersizlik görülebilir. Bunun nedeni artan progesteronun etkisiyle üriner sistemde ortaya çıkan genişleme ve bebek başının felvise inmesi ile mesaneye olan basıncın artmasıdır. Göğüslerde Dolgunluk ve Hassasiyet: Kaçırılmış menstruasyondan sonra ilk fiziksel değişme, 4’üncü haftada annenin göğüslerinde olan değişmedir. Hassas, büyük ve göğüs uçları erektildir. Areola koyulaşır, bu sahadaki subaköz glandlar hipertrofiye uğrar. Göğüslere kan akımının artmasına bağlı, deri altında venler belirginleşir. 3 cü aydan sonra alveollerin salgısı olan kolostrum (önsüt), göğüsler sıkıldığında ortaya çıkar. Gebelik süresince göğüslerde estrojen ve progesteron hormonlarının etkisi ile hiperplazi ve hipertrofi görülür. Bebeğin Canlılığının İlk Hissedilmesi: Gebeliğin oluştuğu ilk andan itibaren annenin canlı bir organizma taşımasına karşın, bu canlı yapıyı ilk algılamaya başlaması 16’cı haftaya rastlar. Anne tarafından bebeğin canlılığının hissedilme sine Kuking (Quickening) adı verilir, bebeğin bu ilk hareketleri çok zayıf olduğundan barsak hareketleri ile karıştırılabilir. Multigravidalar bu hareketleri 14. haftada hissedebilirler. Eğer kadın son adet tarihini hatırlayamıyorsa ya da doğum yaptıktan sonra hiç adet görmediyse kadına, bu hareketlere karşı duyarlı olması hatırlatılır. Halsizlik – Yorgunluk: Gebeliğin başlangıcında kadınların çoğunda yorgunluk ve uyku ge reksiniminin arttığı gözlenir. Bu durum fizyolojik ya da patolojik olabilir. Psikolojik rahatsızlıklarda anemi, enfeksiyon ve malignensilerde de yorgunluk belirtileri gözlenebileceği unutulmamalıdır. Deri Pigmentasyonu: Gebelikte estrojen seviyesinin yükselmesi ile ön hipofiz bezi uyarılır ve Melanin stimule edici hormon salınımı artar. Bu hormon kadının doğal deri rengini etkiler ve deri renginde koyulaşma görülür. Pigmentasyonun görüldüğü bölgeler; *Klosma-gebelik maskesi: Yüzde, alın derisin de, burun kökü ile elmacık kemiği çıkıntılarında derinin koyulaşması,Göğüs ucu ve areolanın koyulaşması, ***Linea Nigra: Abdominal orta hat çizgisi; umbikusun üzerinden pubik bölgeye kadar uzanan koyu renkli çizgi. Ayrıca, vulvada ve skar dokularında koyulaşma görülür. Pigmentasyon genellikle doğumdan sonra yavaş yavaş azalır. Buna karşın gebeliğin olmadığı bazı durumlarda da hiperpigmentasyon görülebilir. Örn: güneş yanığı, bazı cilt kremleri, Addison hastalığı ve oral kontraseptif kullanma da pigmentasyonda artışa neden olur. Diş etlerinde Hipertrofi (rahatsızlıkları) : Diş etlerinde estrojenin etkisiyle hipertrofiye uğraması, diş eti iltihapları ve taşlar gibi periodontik problemlere neden olur. Diş etlerinde görülen lokal ve vasküler ödeme epulis denir. Gebelikte dişlerde demineralizasyon görülmez. Ayrıca ağızdaki pH hafifçe aside kaydığı için, aside dayanıklı bakterilerin üremesi, diş çürüklerine neden olur. Gebelik sırasında dişetleri hiperemik ve yumuşaktır. Bir diş fırçası ile hafifçe travmatize edildiğinde kanayabilir. Diş etlerindeki bu değişimler doğumdan sonra genellikle kendiliğinden geriler. İyi bir ağız bakımı, dişlerin sık fırçalanması diş sağlığını koruyucu bir etken olacağından bu konuda anneleri bilgilendirmek önemlidir. Vajinal Akıntı – Lökore: Gebelikte estrojen hormonunun artması ile serviksdeki Noboth glandlarının sekresyonu artar.Bu, beyazımsı,mukoid, kokusuz, kasıntısız, bir akıntıdır. Gebeliğin sonuna doğru pet koyacak kadar fazlalaşır. Ancak bu akıntının vajina ve serviks iltihaplarına bağlı olarak ortaya çıkan vajinal akıntıdan ayırt edilmesi önemlidir.

erken gebelik belirtileri nelerdir, erken gebelik belirtileri ne zaman başlar, ilk gebelik belirtileri ne zaman başlar, en erken gebelik belirtileri ne zaman başlar,hamilelik belirtileri, hamilelik belirtileri ilk hafta, erken hamilelik belirtileri, hamilelik belirtileri nelerdir ?Abdomenin Genişlemesi: Özellikle gebeliğin 14. haftasından sonra abdomende rahmin büyümesine bağlı bir genişleme görülür. Ancakgebelik dışında obesite, intraabdominal kitle,herni, asit nedeniyle de abdomende büyümegözlenebilir. Kilo Artışı: Gebelikte kadınların kilosu, gebelik öncesi ağırlıklarının %25’i kadar artar. Kilodaki belirgin artış gebeliğin ikinci yarısında olmaktadır. Konstipasyon – Kabızlık: Gebelikte artan progesteron hormonunun düz kaslara yaptığı gevşetici etkiden dolayı barsak peristaltizmi azalmıştır. Bunun yanında büyüyen rahmin barsaklar üzerine baskı yapması da barsak hareketlerini yavaşlatır. Bu iki nedenle gebelikte konstipasyon sık görülür. Olası Gebelik Belirtileri Rahmin Büyümesi: Gebeliğin 3. ayındasimfısız pubis seviyesinde olan rahim, bebeğin pozisyonuna, amniotik sıvının miktarına, bebeğin bir ya da birden fazla oluşuna bağlı olarak giderek genişlemesini sürdürür. 23 hafta arayla yapılan muayenelerde rahmin gittikçe büyük bulunması gebelik için karekteristikdir. Rahimde Sufl: 16. haftadan itibaren simfısızpubisin hemen üzerinde her iki yandan duyulan,rahima giden büyük arterlerden akan kanın sesidir. Yumuşak ve üfleme şeklinde bir sestir. Annenin nabzı ile senkronizedir (eşzamanlı). Çocuğunsufl ise umblikal arterlerden akan kanın sesidirve Çocuğun kalp sesi ile senkronizedir. Çok zayıf kadınlarda, vasküler tümör ya da anevrizması olan hastalarda ya da rahim tümörlerinde uterin sufl’lar duyulabilir. Rahim Kasılmaları (Braxton Hicks Kontraksionları): Gebeliğin ilk trimestırından itibaren rahimde ağrısız, düzensiz kontraksiyonlar hissedilir. Bu kontraksiyonlara denir. Gebeliğin sonhaftasına kadar Braxton Hicks kontraksiyonlarısık değildir, ancak son iki hafta civarında frekansları artar. Bu sıralarda kontraksiyonlar her1020 dakikada bir görülen sıklıkta meydana gelebilir ve belli bir ritm kazanabilir. Gebeliğin sondönemlerinde bu kontraksiyonlar yalancı doğumsancılarını ortaya çıkarırlar. BraxtonHicks kontraksiyonlarını kadın her zaman farketmeyebilir. Gebelik ilerledikçe bu kontraksiyonlar palpasyonla hissedilir. Bu kontraksiyonlara gelişmekte olan bebeğin büyüklüğüne uyum yapabilmek için rahim kaslarının kasılıp gevşemesi neden olmaktadır. Gebelik Testinin Pozitif Olması: Ovumunimplantasyonundan sonra, koryonik villiler gebelik hormonu olarak bilinen “koryonik gonodotrophormonu” salgılamaya başlarlar. Bu hormon gebeliğin 2. haftasından itibaren anne kanında veidrarında bulunur. Gebeliğin belirlenmesi için yapılan imminolojik testler bu hormonun varlığınısaptama esasına dayanır. Rahimde Görülen Fiziksel Değişiklikler: Gebeliğin ilk üç ayı içinde artan konjeksiyona bağlı rahimde bazı fiziksel belirtiler gebeliğe işaret eder. Bunlar: Godell’se belirtisi: Serviksin yumuşamasıdır. Chadvvick’s belirtisi: Vajen serviks ve vulvanın aşırı kanlanmasına bağlı koyu kırmızı ve mor bir renk almasıdır. Hegar belirtisi: isthmusun yumuşamasıdır. Ladin belirtisi: Rahmin serviksle birleştiği önorta kısmındaki yumuşamadır. Mc Donald’s belirtisi: Fundusun servikse kolayca fleksion yapmasıdır.

en erken hamilelik belirtileri, en erken hamilelik belirtileri ne zaman başlar, ilk hamilelik belirtileri, ilk hamilelik belirtileri ne zaman başlar ?

Piskacek’s belirtisi: Rahmin asimetrik büyümesidir. Ballotment: Bebek vajenden parmakla itildiğinde uzaklaşıp, tekrar parmağa çarpması (su dolu bir balon içinde yüzen cismin itildiğinde yaptığı pasif hareket). Kesin Gebelik Belirti ve BulgularıÇocuğun Kalp Atımları (FKA): Gebelikte Çocuğunkalp atımlarını anne karnından, 10. haftadan sonra elektronik aletlerle, 1820. haftalarda da fetöstopla duymak mümkündür. Bunun yanında fetakalp atımları, son adetin ilk gününden itibaren 48gün sonra, eko kardiyografi ile belirlenebilir. FKAgenellikle 120160 arasındadır. Bebeğin hareketleri ve rahim kontraksiyonları FKA’nin hızını etkiler. Çocuğun kalp atım sayısı 100’ün altında olduğunda bradikardi, 160’ın üzerinde olduğu zaman taşikardi olarak tanımlanır. Bebeğin Palpasyonla Hissedilmesi: Gebeliğin 24. haftasından sonra anne karnındanpalpasyonla bebeğin başı, sırtı ve ekstremitelerini hissetmek olasıdır. Bebeğin aktif Hareketleri: Bebeğin aktif vepasif hareketleri 18. haftadan sonra anne ve muayene eden kişi tarafından hissedilir. Bebeğinpasif hareketleri Ballotment olarak adlandırılır. Gebeliğin yaklaşık 20. haftasından sonra anne tarafından hissedilen aktif hareketler, gebeliğin ileriki aylarında gözle görülecek kadar artar. Bu doğmamış çocuğun hareketleri gebeliğin erken dönemlerinde (14-16 hafta) seyirme şeklinde ortaya çıkar, 5’inci aydan sonra giderek artan aktif hareketler haline döner.

hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar, hamilelik belirtileri ilk ne zaman başlar, erken hamilelik belirtileri nelerdir, hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur?

Bebeğin Ultrasonografi ile Belirlenmesi: Normal bir gebelik son menstruasyondan 8 hafta sonra pulseko sonografi ile ölçülebilir. Bu sırada embrionun uzunluğu gebelik haftası yönünden oldukça iyi bilgi verir. Gebeliğin 11. haftasında sonografide bebeğin kalp hareketleri, 14. haftada Çocuğun baş ve toraks teşhis edilebilir. Daha sonraki aylarda plasentanın yeri, prezente olan kısım, Çocuğun anomaliler, hidroamnioz belirlenebilir. Bunun yanında Çocuğun başta biparietal çapi ve bebeğin abdomen çevresinin ölçümüyle, bebeğin gelişimi de değerlendirilir. Bebeğin Radyografik Tanımı: Çocuğun iskeleti radyolojik olarak ayrıt edilebildiğinde gebelik teşhisi kesindir. 16. haftadan önce kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi halde fetal anomalilere yol açabilir. Günümüzde ultrasonografi hiçbir riski olmadan radyografi kadar bilgi verdiğinden, daha çok tercih edilmektedir. hamilelik belirtileri kanama, hamilelik belirtileri ilk ay, ilk hafta hamilelik belirtileri, 1 aylık hamilelik belirtileri, adete 1 hafta kala hamilelik belirtileri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*