content_copy
Gebeliğin Neden Olduğu Hipertansiyon

Sıradaki içerik:

Gebeliğin Neden Olduğu Hipertansiyon

e
sv

Doğum Sonrası Enfeksiyon

251 okunma — 24 Eylül 2021 22:44

Doğum sonrası enfeksiyon terimi, doğum eylemi ve doğum sonunda üreme organlarının bakteriel nedenlerle enfeksiyonunu tanımlar. Gebelik ve doğum sırasında fizyolojik ve anatomik değişiklikler, yeni doğum yapmış annelerin üreme organlarınında enfeksiyona olan hassasiyetini artırır. Bunun yanında diğer risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz.

 • Yetersiz prenatal bakım,
 • Yetersiz beslenme ya da obezite,
 • Gebelikte tedavi edilmemiş genital enfeksiyonlar,
 • Annenin anemik olması,
 • 24 saatten uzun süren travay ve zor doğum eylemi,
 • Doğum sırasında doğum kanalının fazla zedelenmesi ve yırtık oluşması, fazla vajinal muayene, foseps, vakum ve epizyo uygulaması,
 • Plasentanın elle çıkarıldığı durumlar,
 • Sezeryan doğumu,
 • Uzamış erken membran rüptürü (özellikle fetusun ölü olduğu durumlar),
 • Doğumun ikinci devresinde feçesin vajinaya buluşması,
 • Kanama.

Doğum sonrası enfeksiyon, üreme organlarında bulunan bir enfeksiyonun gelişmesi (Endojen) veya diğer kişilerden ve çevreden gelen organizmanın üreme organlarına yerleşmesi (Eksojen) ile ortaya çıkar.

Görüldüğü organa göre enfeksiyon şöyle isimlendirilirler;

Vulvitis, vajinitis, endometritis, pelvik selulitis (Pelvik bağ dokusunun enfeksiyonu) ve peritonitis .

Sebep olan organizmalar daha çok streptokoklar (özellikle beta-hemolitik), esheriacoli, staphylococci (özellikle S. aureus ve S. Albus)dir.

Doğum sonrası enfeksiyon belirtisi;

Doğumu izleyen ilk 24 saatten sonra ateşin 38°C ve üzerinde olması ve 24 saatten fazla sürmesi puerperal enfeksiyonu düşündürmelidir. Ateşe eşlik eden diğer belirtiler;

 • İnsizyon yerinde (epiztomi ya da sezeryan) kızarıklık, ödem, pürülen akıntı, ağrı,
 • Genel durumun bozulması, halsizlik, rahatsızlık,
 • Abdomende distansiyon ve hassasiyet.

Tedavi ve Bakım;

 • Diğer enfeksiyonların tedavisine benzer. Neden olan organizmaya yönelik özel antibiyotikler uygulanır.
 • Bol mayi alımı önemlidir. (Günlük 3.000- 4.000 mi.) Anne oral alamıyorsa parenteral mayi verilir.
 • istirahat, bakımın önemli bir kısmıdır. Semi- fowler pozisyon, loşianın drenajı için önerilir.
 • Uterus kaslarının kontrakte tutulması için oksitosin grubu ilaçlar verilebilir. Böylece bakterilerin uterus duvarına yayılması yavaşlayacaktır. Kan ve membran kalıntısı, enfeksiyonun yayılmasını hızlandırır.
 • İdeal olanı, enfekte anneye bakan hemşirenin diğer hastalara bakmamasıdır. Ancak bu her zaman mümkün olamaz. Titiz bir el yıkama ve isolasyon tedbirleri ile diğer hastalar korunabilir.
 • Enfekte annelerin bebeklerine bakmasına izin verilmez. Annedeki mikroorganizmalar yenidoğan için çok tehlikelidir. Annenin genel durumuna, aldığı antibiyotiğin cinsine göre annenin emzirmesine karar verilir.

SEPTİSEMİ

Üreme organlarındaki lokal enfeksiyon eğer erken tanılanıp tedavi edilmezse septisemi ve septik şokla sonuçlanır.

Septisemi Belirtileri: Hızlı solunum, solunum alkalozu, daha sonra ateş, üşüme, taşikardi ve oliguria görülür. Anne rahatsız ve konfuzedir. Başta kardiak out-put artar, vazodilatasyon gelişir. Kan basıncı kardiak out-putun artmasına rağmen, periferal vazodilatasyondan dolayı düşük kalabilir. Vazodilatasyonun devam etmesi ile kardiak out-put düşer. Düşük sentral venöz basınç ve hipotansiyon gelişir. Şok ağırlaşır, metabolik asi-doz görülür. Hücrelerde asit birikir, arteriel kapiller sfinkterler gevşer, kapiller yatakta kan zayıflar, arteriel kan basıncı ve kalp yetmezliği görülür.

Annenin durumu hassastır ve sürekli bakıma ihtiyaç gösterir, intravenöz mayi, oksijen, antibiyotikler ve vasoaktif ilaçları kapsayan bakıma ve sürekli değerlendirmeye ihtiyaç gösterir. Enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmak için enfekte sahanın drenajına, kürtaja, hatta histerektomiye ihtiyaç duyulabilir. Hemşirenin postpartum devrede enfeksiyon belirtilerine karşı uyanık olması, vakanın erken tanılanmasını ve tedavisini sağlar.

Lohusalık döneminde Enfeksiyonların Önlenmesinde Genel Öneriler

Prenatal Dönemde;

 • Anneye genel hijyen kurallarını öğretmek (perine temizliği ve banyo tekniği),
 • Üreme organlarında mevcut enfeksiyonu erken devrede teşhi&edip, tedavisini sağlamak,
 • İyi bir prenatal bakım ile anneye, vücut direncini artıran ve anemiyi önleyen bir beslenme planı önermek,
 • Annede üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, perinenin kontamine olmasını önlemek için el yıkamanın üzerinde durmak,
 • Gebeliğin son ayında koitustan kaçınmasını önermek.

Doğum Eyleminde;

 • Doğumhanede çalışan herkesin hemolitik streptokokları taşımadıklarından ve deri lezyonlarının bulunmadığından emin olmak,
 • Doğumhanede mutlaka maske ve kep kullanmak,
 • Doğum sırasında asepsiyi sağlamak,
 • Doğum eyleminde vajinal muayeneleri en aza indirmek, doğumda dokuları mümkün olduğunca az travmatize etmek,
 • Annenin barsaklarının boş olmasını sağlamak.

Postpartum dönemde;

 • Insizyon yerine elle dokunmayı önlemek,
 • Annenin ayakta duş almasını önermek,
 • Annenin kullandığı pedlerin temizliğine dikkat etmek,
 • Haftada en az iki kez yıkanmasının, enfeksiyonların önlenmesindeki yararını vurgulamak.

Perine Bakımında Temel Kuralları Öğretmek; Bu kurallar şunlardır:

 • Eller özenle yıkanır.
 • Ped önden arkaya doğru kaldırılır.
 • Perine, ılık su dökülerek ya da spreylenerek yıkanır (El ile dokunulmaz).
 • Perine önden arkaya doğru kurulanır.
 • Yeni bir ped yerleştirilir. Yerleştirme işlemi önden arkaya doğru olmalı ve pedin iç kısmına el ile dokunulmamalıdır.
 • Eller özenle yıkanır.
 • idrar yaparken durdurma ve başlatma egzersizleri perine kaslarını kuvvetlendirerek iyileşmeyi hızlandırır.
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli